Privacyverklaring

De Walburg, gevestigd aan Boord 64, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.dewalburg.nl

Boord 64 5674 NE Nuenen

0402449682

 

Jacqueline Bedaux-Nas is de Functionaris Gegevensbescherming van De Walburg. Zij is te bereiken via dewalburg@hetnet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Walburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dewalburg@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Walburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- De Walburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Walburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Walburg) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Walburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingwet

Bedrijfsgegevens / Factuurgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingwet

Bankrekeningnummer  > Bewaartermijn van 7 jaar > Vanwege de wettelijke verplichting van de Belastingwet

Emailadres > Geen > Zolang u ingeschreven staat als nieuwsbrieflezer.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Walburg (d.w.z. de beheerders, de hoveniers en de stichting de Walburg Tuinen) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Walburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

We maken gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw ingevulde contactgegevens. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies: Met deze cookies houden we de statistieken van websitebezoekers bij (aantal unieke bezoekers, hoe vaak gebruikers de website bezoeken, welke pagina’s worden bezocht, hoe lang gebruikers pagina’s bekijken).

Bij het eerste bezoek wordt er een anoniem cookie geplaatst, waarna bij volgende bezoeken gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande cookie. We maken hierbij gebruik van de dienst van het Amerikaanse bedrijf Google namelijk Google Analytics. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Daarnaast maken deze cookies maken geen inbreuk op je privacy, de informatie die wordt verzamelt is geanonimiseerd, waarbij je IP- adres nadrukkelijk niet wordt meegegeven.

Cookies verwijderen / blokkeren:

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Ontwikkelingen en onvoorziene cookies:

De website blijft voortdurend in ontwikkeling, zo ook deze verklaring. Om op de hoogte te blijven houdt deze pagina regelmatig in de gaten. Bij aanpassingen in de website of in het cookiebeleid zullen we dit waar nodig opnemen in deze verklaring, zo blijft het up to date. Raadpleeg deze pagina voor de laatste versie.

 

Bij cookies van derden partijen bepalen zij de inhoud en hoelang

de cookies worden opgeslagen, hier hebben wij geen invloed op. Zo kan ook voorkomen dat er cookies geplaatst worden op de website waar we zelf niet van op de hoogte zijn. Mocht je deze tegenkomen, neem contact op via dewalburg@hetnet.nl Je kunt ook contact opnemen met derden partijen voor inzage in hun privacybeleid voor meer informatie over de inhoud van de cookies, hoe lang deze worden opgeslagen en hoe ze met deze gegevens omgaan met betrekking tot je privacy. Lees hier meer over het privacybeleid van

Google https://policies.google.com/ privacy?hl=nl

Mailchimp:  https://mailchimp.com/legal/privacy/

Mailmunch: https://legal.mailmunch.com/privacy/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Walburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dewalburg@hetnet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Walburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Walburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hebben de verbinding tussen de server en jouw browser versleuteld middels een SSL certificaat, daarmee is de website beveiligd.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dewalburg@hetnet.nl

 

23 Mei 2018