Stichting de Walburg Tuinen

Het bestuur heeft besloten per 31 december 2023 de Stichting de Walburg Tuinen formeel op te heffen en te liquideren conform de statuten.

De feitelijke opheffing door de Kamer van Koophandel heeft op 10 januari 2024 plaatsgevonden. De bankrekening is per 28 december 2023 opgeheven.

Financiële verantwoording

Hier vindt u de jaarcijfers van de Stichting. Hier leest u de toelichting.