Stichting de Walburg Tuinen

Doel

De Stichting is in 2012 opgericht met als doel te zorgen voor financiële ondersteuning om de Walburg tuinen als cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden. Daarnaast worden activiteiten op gebied van ecologische tuincultuur en natuureducatie mogelijk gemaakt.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Jan van Hassel (voorzitter en penningmeester), Freek Smulders (secretaris) en Barbara den Boer (algemeen bestuurslid). Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Werven van inkomsten

Een belangrijke inkomstenbron is de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van de Walburg Tuinen. Het streven is om het aantal Vrienden jaarlijks te laten groeien. Daarnaast zoekt de Stichting ook externe financiering via subsidies van landelijke of lokale overheden of donaties van fondsen en privé personen. Wilt u Vriend worden of heeft u suggesties mail ons dan via dewalburg@hetnet.nl

Belastingvoordeel

De Stichting is een culturele ANBI.  Dat betekent dat u belastingaftrek kunt krijgen als u ons steunt. Voor meer informatie zie de Belastingdienst.  Er is een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Voor een periodieke gift, waarmee u ruimere aftrekmogelijkheden krijgt, heeft de Belastingdienst een formulier nodig. Als u dit van plan bent neemt u dan contact met ons op zodat wij samen dit formulier kunnen invullen.

Stichting de Walburg Tuinen | Boord 64 | 5674 NE Nuenen

Email: dewalburg@hetnet.nl | Tel: 040-2449682

KvK: 55607624 RSIN: 851784148 | Bankrekening: NL66 RABO 0152043748

Wat gebeurt er met uw bijdrage

Het onderhoud van de tuin vindt plaats door vrijwilligers en wordt onbezoldigd door de Walburg hoveniers gecoördineerd. De inzet van de vrijwilligers is essentieel voor het voortbestaan van de tuin. Een belangrijk deel van de Vriendenbijdrage wordt daarom aan hen besteed. Daarnaast financiert de Stichting materialen voor het in stand houden van de tuin en bepaalde voorzieningen zoals bewegwijzering, informatieborden en looppaden (zie beelden onderaan de pagina). Op termijn wil de Stichting ook financiering zoeken voor een vrijwilligerscoördinator.

Ondersteuning specifieke projecten

De Stichting ondersteunt ook specifieke projecten zoals het realiseren van faciliteiten voor de vrijwilligers zoals een vrijwilligersruimte en een gereedschapsschuur. Ook zet de Stichting zich in voor het mogelijk maken van voorzieningen  ter vergroting van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor bezoekers zoals een fietsenstalling, parkeerplaats, looppaden en sanitaire ruimtes (zie beelden onderaan de pagina).

De Stichting stelt jaarlijks samen met de beheerders van de Walburg Tuinen een lijst op van projecten die (mede) gefinancierd zullen worden.

Hier vindt u de jaarcijfers van de Stichting.
previous arrow
next arrow
Slider